FastStone、GifCam(截图 录屏 GIF录制)

文章最后更新日期: 2024年4 月3日

FastStone——电脑录屏截图神级软件,可以自定义截图、全屏截图、滚动截图、截图编辑、屏幕高清无水印录制,只有3M,好强大~(Windows)

手机录屏——安卓版的录屏软件,无水印高清录制,操作方便。(Android)

GifCam——Gif录制,随意调节大小,对gif图片进行编辑等,也是一款神级软件!

其它:

摄像头录制——定时录制摄像头,保存视频在电脑里面。

FastStone、GifCam(截图 录屏 GIF录制)-夏执磬

FastStone、GifCam(截图 录屏 GIF录制)-夏执磬

 

 

 

 

 

 

 

 

FastStone、GifCam(截图 录屏 GIF录制)-夏执磬下载地址


蓝奏云   123云盘    百度网盘

 

 

打赏