#2 U盘的7个极客用途:

文章最后更新日期: 2024年4 月3日

  1. U盘装系统——安装win,Linux系统,备份
  2. U盘便携系统——系统到U盘内,即插即用。
  3. U盘便携安卓系统——将模拟安卓系统装到U盘内,像凤凰系统,插电脑中运行安卓系统。
  4. U盘锁电脑,盘插入解锁电脑或锁定电脑。
  5. U盘自动运行——自行复制指定文件,自行运行软件程序,usbkill自行销毁电脑?
  6. U盘量产——更改厂商、容量信息,修复破损U盘,分区生产只读分区。
  7. 放到路边上,做一个神秘传送接口~ BadUSB、USBkill

 

#2 U盘的7个极客用途:-夏执磬U盘鉴定、修复、低级格式化工具合集:


蓝奏云     123云盘      百度网盘

 

 

打赏